Aktualności

Odwołanie szkolenia

Szkolenie "Zarządzanie zmianą", planowane do realizacji w dniach 25-26 marca 2013 zostaje odwołane.

Odwołanie szkolenia

Szkolenia: "Finanse dla niefinansistów", planowane do realizacji w dniach 4-5 marca 2013 i "Komunikacja wewnętrzna" planowane do realizacji w dniach 5-6 marca 2013 roku zostają odwołane.

Zmiana terminu realizacji szkolenia

Szkolenie "Finanse dla menedżera" planowane do realizacji w dniu 06-07 marca 2013 zostaje przełożone na 12-13 marca 2013.

 

Grupa Bumar

image
Wzrost kompetencji pracowników priorytetem polityki kadrowej Grupy Bumar

Projekt „Wzrost kompetencji pracowników priorytetem polityki kadrowej Grupy Bumar" jest ponadregionalnym, zamkniętym projektem szkoleniowym skierowanym do pracowników spółek należących do Grupy Bumar, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2009 Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów    email: efs@gfkm.pl    tel. (+48 58) 558-58-58 Designed by CAOgroup